Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert na sprzedaż powierzchni strychowej w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 9

18.07.2017 | 13:54

Ogłoszenie o wyborze ofert
                                   
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 9 w imieniu której działa  Administrator Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A   ogłasza

wybór ofert na

sprzedaż powierzchni strychowej  z przeznaczeniem na adaptację na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 9  w Płocku o powierzchni ogólnej po obrysie podłogi 95,76 m2             


Forma i termin złożenia oferty
 
- ofertę  z ceną 1 m2  powierzchni strychowej należy złożyć w  zamkniętej kopercie z napisem:
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Westerplatte 9 sprzedaż powierzchni strychowej
w siedzibie  MZGM-TBS Sp. z o.o. przy ul.  Henryka Sienkiewicza 13A,   09-402 Płock w sekretariacie 

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.07 2017 roku do godz. 14.00

- oferty przekazane zostaną Zarządowi  Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Obrońców Westerplatte 9, który dokona wyboru oferty.

Wszelkich informacji udziela administrator  Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 5 ul. Kochanowskiego 5  Anna Fornal   tel. 24 367 19 43 w godzinach pracy od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: OW_9.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział czynszów kontakt>>

Dział techniczny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Zespół ds. Inwestycji i Rozwoju kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30