Przetargi i aukcje

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Polnej 7

16.02.2021 | 14:45

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego, pn.: „Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Polnej 7 w Płocku”.

Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka  z ograniczona odpowiedzialnością na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) przekazuje w załączniku informacje, które zostały podane podczas otwarcia ofert:

 

Pobierz plik: informacja_polna_7.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30