Przetargi i wybory ofert / Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert na budowę altany śmietnikowej w konstrukcji stalowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Obrońców Westerplatte 5/1 oraz przy ul. Bielskiej 26 w Płocku

08.11.2021 | 12:19

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnoty Mieszkaniowe budynków przy ul. Obrońców Westerplatte 5/1 i Bielskiej 26 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert na:

Budowę altany śmietnikowej w konstrukcji stalowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Obrońców Westerplatte 5/1 oraz przy ul. Bielskiej 26 w Płocku

Termin realizacji: od uzgodnienia

Zakres prac :

1) Zgodnie z załączonymi projektem i przedmiarem.

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1);

  2. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch prac o porównywalnym charakterze (zał. nr 2);

  3. Złożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru;

  4. Dokonanie wizji lokalnej miejsca montażu altanki śmietnikowej.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM – TBS Sp. z o. o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 19.11.2021 r. do godz. 10:00.

Oferty przekazane zostaną Zarządom Wspólnot, które dokonają wyboru Wykonawcy.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno – Inwestycyjnego pod nr tel. 24-364-03-25 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednego wariantu lub odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: formularz i wykaz robot - wykonanie altany smietnikowej OW5-1, B26.pdf

Pobierz plik: Opinia estetyzacji- alt. smietnikowa OW5-1,Bielska 26.pdf

Pobierz plik: Projekt - alt. smietnikowa OW5-1,Bielska 26.pdf

Pobierz plik: Przedmiar - alt. smietnikowa OW5-1,Bielska 26.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30