Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
"T B S" sp. z o.o. w Płocku
Przetargi :
DataOpisPlik
28.11.2011 Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków wspólnot mieszkaniowych oraz na przyległym terenie pobierz plik
29.11.2011 Przetarg nieograniczony na: Dozorowanie i ochronę mienia budynku przy ulicy Polnej 7 w Płocku pobierz plik
02.12.2011 Przetarg nieograniczony na: Dostawę artykułów papierniczo - biurowych pobierz plik
09.12.2011 Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. Przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów papierniczo - biurowych pobierz plik
05.12.2011 Zapytanie i odpowiedź dot. Przetargu nieograniczonego na: Dozorowanie i ochronę mienia budynku przy ulicy Polnej 7 w Płocku pobierz plik
05.12.2011 Przetarg nieograniczony na: Dozór i ochronę osób i mienia budynku przy ulicy 3 Maja 16 w Płocku pobierz plik
06.12.2011 Przetarg nieograniczony na: Utrzym. porządku i czystości wew. budynków, pomieszczeń biurowych oraz na przyległych terenach przydomowych i osiedlowych (bez terenów gminnych) pobierz plik
w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego będących wł. MZGM TBS Sp. z o. o. w Płocku, Gminy Miasto Płock i Skarbu Państwa pobierz plik
08.12.2011 Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz pomieszczeń biurowych w budynku przy ulicy Polnej 7 oraz na przyległym terenie, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, pobierz plik
w tym prawa miejscowego, stanowiących własność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku pobierz plik
09.12.2011 Przetarg nieograniczony na: Dozorowanie i ochronę mienia budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku pobierz plik
13.12.2011 Ogłoszenie o wynikach na: Dozorowanie i ochronę mienia budynku przy ulicy Polnej 7 w Płocku pobierz plik
15.12.2011 Ogłoszenie o wynikach na: Utrzym. porządku i czystości wew. budynków, pomieszczeń biurowych oraz na przyległych terenach przydomowych i osiedlowych (bez terenów gminnych) pobierz plik
w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego będących wł. MZGM TBS Sp. z o. o. w Płocku, Gminy Miasto Płock i Skarbu Państwa pobierz plik
15.12.2011 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na: Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz na przyległych terenach przydomowych i osiedlowych. pobierz plik
Adres : Płock ul. Polna 7