Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie 5 letniego przeglądu instalacji elektrycznych wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów wskazanych budynków, lokali i garaży

22.11.2022 | 09:01

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku jako właściciel wskazanych budynków i lokali, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie 5 letniego przeglądu instalacji elektrycznych wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów wskazanych budynków, lokali i garaży


Termin realizacji: do 23.12.2022.

Zakres robót :

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zmianami)


Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty zbiorczej (na wszystkie budynki i lokale) na załączonym formularzu ofertowym ( zał. Nr 1)

  2. Złożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie ustaleń z inspektorem nadzoru i dokonanej wizji lokalnej – na każdy adres oddzielnie

  3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

  4. Dokonanie wizji lokalnej budynków i lokali podlegających przeglądowi i ustalenie dokładnego zakresu prac – przedstawiciel administratora MZGM – TBS sp. z o.o. Pan Adam Kubiak, tel. 512091549


Ofertę zbiorczą należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 06.12.2022 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).


Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-3640339 i Pan Adam Kubiak, tel. 512091549 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .


 

Pobierz plik: formularz oferty przeglad inst elektr.pdf

Pobierz plik: przeglady elektryczne wykaz.pdf

Pobierz plik: zal 2 - przeglady elektryczne -wykaz robot.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30