Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu 4 szt. klatek schodowych budynku przy ul. Jasnej 17 w Płocku

26.09.2022 | 11:08

                                                 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jasnej 17, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie remontu 4 szt. klatek schodowych budynku przy ul. Jasnej 17 w Płocku

Termin realizacji: do uzgodnienia (oczekiwany do 15.12.2022).

Zakres robót :

Wykonanie remontu klatek schodowych budynku przy ul. Gałczyńskiego 6 w Płocku zgodnie ze sztuką budowlaną. Podstawowe prace do wykonania:

 1. uzupełnienie ubytków i wyrównania zadoleń( po montażu przewodów elektrycznych) ścian do wysokości lamperii i sufitów

 2. malowanie emulsyjne ścian do wysokości lamperii i sufitów

 3. uzupełnienie tynku żywicznego w miejscach ubytku na lamperii

 4. mycie lamperii (tynk żywiczny)

 5. wymiana drzwi piwnicznych 4 szt. na drzwi techniczne

 6. balowanie balustrad schodowych

 7. malowanie cokolików

 8. montaż pochwytu z drewna na balustradzie schodowej

 9. montaż kątowników ochronnych na narożach pionowych ścian klatek schodowych

 10. malowanie ścian i sufitów zejść do piwnic

Ostateczny zakres prac ustalić z Przedstawicielem Inwestora Panem Wiesławem Frydrysiakiem lub Przedstawicielem Zarządu Wspólnoty (tel. 501208261) podczas wizji lokalnej.

Warunki udziału :

 1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym ( zał. Nr 1)

 2. Złożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie wizji lokalnej i ustaleń

 3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

 4. Dokonanie wizji lokalnej miejsca remontu klatek – przedstawiciel administratora MZGM – TBS sp. z o.o. Pan Wiesław Frydrysiak, pok nr 22, tel. 24-3640325 i Przedstawiciel Zarządu Wspólnoty tel. 501208261

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 10.10.2022 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej Jasna 17, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-3640339 i Pan Wiesław Frydrysiak, pok nr 22, tel. 24-3640325 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .


Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: formularz oferty Jasna 17.pdf

Pobierz plik: zal 2 - wykaz robot - Jasna 17.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30