Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. oraz wymianę instalacji wod-kan w budynku przy ul. Sienkiewicza 45 w Płocku

14.06.2022 | 12:34

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Sienkiewicza 45, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku

ogłasza wybór ofert

na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. oraz wymianę instalacji wod-kan w budynku przy ul. Sienkiewicza 45

w Płocku


Nieruchomość wspólnoty ul. Sienkiewicza 45 to budynek frontowy 3 kondygnacyjny, podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa łącznie wynosi 550,45 m2 (12 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy). Inwestor nie dysponuje inwentaryzacją budynku.

Inwestor przewiduje zastosowanie grzejników Purmo i rur stalowych łączonych na zaciski technologii Kan-therm Steel w lokalach. W piwnicach i na klatkach schodowych rurociągi w technologii PP Glass. Instalacja wodociągowa z rur PP (ZW PP, CW i cyrkulacja PP Stabi). Instalacja kanalizacyjna z rur PCV, założono wymianę podejść z podstropowych na nadstropowe. Każdy lokal wyposażony będzie w licznik ciepła i wodomierze (na klatkach schodowych, urządzenia przedpłatowe systemu AMPS).

Kosztorysy należy sporządzić w rozdziale na części wspólne instalacji (poziomy, piony, liczniki) i instalacje lokalowe.


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 28.06.2020 r. do godz. 10:00. Oczekiwany termin realizacji – 15.09.2022r.

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Techniczno - Inwestorskiego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 . 

Pobierz plik: sienkiewicza 45 dokumentacja.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30