Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

27.10.2021 | 14:23

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERT

Wspólnoty Mieszkaniowe niżej wymienionych nieruchomości położonych w Płocku , w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłaszają

wybór ofert

na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych


L.p.

Adres

Ilość wodomierzy

1

Jachowicza 42

89

2

Borowicka 3

37

3

Obrońców Westerplatte 7

54

4

Obrońców Westerplatte 8

58

Zakres robót obejmuje :

  • Demontaż istniejących wodomierzy

  • Montaż wodomierzy firmy Fila typ Franco JS-1,6 klasy R 100 wraz z zaworami antykropelkowymi firmy Fila i plombowaniem – wszystkie materiały dostarcza wykonawca

  • Spisanie numerów i stanu wodomierzy istniejących, numeru i stanu wodomierzy montowanych i uzyskanie potwierdzającego podpisu lokatora


Na każde zadanie zawarta zostanie odrębna umowa pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową i wykonawcą robót


Oferty należy złożyć na formularzach ofertowych wg. zał. Nr 1 – 4 (odrębna oferta dla każdego adresu) w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 16.11.2021 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).Realizacja robót powinna nastąpić w styczniu i lutym 2022r.

Oferty przekazane zostaną Zarządom Wspólnot, które dokonają wyboru wykonawcy na poszczególne zadania.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 godzinach pracy od 7:00 do 15:00 .

 

Pobierz plik: zal 1 jachowicza 42.pdf

Pobierz plik: zal 2 Borowicka 3.pdf

Pobierz plik: zal 3 Obr Westerplatte 7.pdf

Pobierz plik: zal 4 Obr Westerplatte 8.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30