Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert na remont 3 szt. klatek schodowych w nieruchomości przy ul. Jasnej 18 w Płocku

21.06.2021 | 08:55

                                             OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT


Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 15/1, Dobrzyńskiej 15, Jasnej 12/1 i Jasnej 18, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na remont 3 szt. klatek schodowych w nieruchomości przy ul. Jasnej 18 w Płocku

Termin realizacji: od uzgodnienia

Zakres prac :

1 - wyrównanie powierzchni ścian i sufitów

2 - malowanie ścian i sufitów

3 - usunięcie istniejącej lamperii

4 - w miejsce lamperii położenie tynku żywicznego

5 - montaż pochwytów drewnianych na poręczach schodowych

6 – wymiana drzwiczek (wraz z ramą) skrzynek liczników elektrycznych i gazowych

7 - wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych

8 – montaż korytka instalacyjnego i umieszczenie w nim przewodów teletechnicznych


Wszystkie uzgodnienia odnośnie pełnego zakresu prac dokonać z przedstawicielem Zarządu Wspólnoty – Panem Józefem Dziembowskim – tel. 505584163 – podczas wizji lokalnej.


Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1) wraz z kosztorysem opracowanym na postawie ustaleń wizji lokalnej

  2. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch prac o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

  3. Dokonanie wizji lokalnej remontowanych klatek w obecności przedstawiciela Zarządu Wspólnoty – Pana Józefa Dziembowskiego – tel. 505584163

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 09.07.2021 r. do godz. 12:00.

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Dobrzyńskiej 15/1, Dobrzyńskiej 15, Jasnej 12/1 i Jasnej 18, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-364-03-39 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.


 

Pobierz plik: formularz oferty Jasna 18.pdf

Pobierz plik: zal 2 - wykaz robot s2.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30