Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert na wymianę poziomów instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów podpionowych w nieruchomości przy ul. Słowackiego 2 w Płocku

18.02.2021 | 14:17

                                                  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wymianę poziomów instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów podpionowych w nieruchomości przy ul. Słowackiego 2 w Płocku

Termin realizacji: od uzgodnienia

Zakres prac :

1 - wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania

2 - montaż zaworów podpionowych

Wszystkie uzgodnienia odnośnie pełnego zakresu prac dokonać z przedstawicielem Zarządu Wspólnoty – Panem Piotrem Statkiewiczem – tel. 500529862

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1) wraz z kosztorysem

  2. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch prac o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

  3. Dokonanie wizji lokalnej wymienianych fragmentów poziomów instalacji centralnego ogrzewania w obecności przedstawiciela Zarządu Wspólnoty – Pana Piotra Statkiewicza – tel. 500529862

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 12.03.2021 r. do godz. 12:00.

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Jaśminowej 4, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-364-03-39 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: formularz oferty Slowackiego 2.pdf

Pobierz plik: zal 2 - wykaz robot s2.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30