Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy altanki śmietnikowej przynależnej do nieruchomości przy ul. Jaśminowej 4 w Płocku

18.02.2021 | 14:06

                                                    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT


Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jaśminowej 4, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy altanki śmietnikowej przynależnej do nieruchomości przy ul. Jaśminowej 4 w Płocku wraz z nadzorem autorskim (uzyskaniem mapki do celów projektowych, wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i kosztorysami)

Termin realizacji: od uzgodnienia

Zakres prac :

opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy altanki śmietnikowej spełniającej następujące warunki:

  1. konstrukcja nośna z kształtowników metalowych

  2. poszycie boczne pełne z blachy trapezowej lub paneli blaszanych (ewentualnie w elementach skośnych – siatka metalowa)

  3. pokrycie dachu z blachy trapezowej lub paneli blaszanych

  4. altanka musi pomieścić – 6 szt. pojemników 1100 litrów

1 szt. pojemnika 770 litrów

2 szt. pojemników 240 litrów

3 szt. pojemników 120 litrów

5. lokalizacja altanki zgodnie ze wskazaniem na planie sytuacyjnym

Wszystkie uzgodnienia dokonać z przedstawicielem Zarządu Wspólnoty – Panem Janem Gawryłkiewiczem – tel. 602373405

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1)

  2. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch prac o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

  3. Dokonanie wizji lokalnej fragmentu działki przeznaczonej pod montaż altanki – przedstawiciel administratora MZGM – TBS sp. z o.o. Pan Wiesław Frydrysiak, pok nr 22, tel. 24-3640325

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 09.03.2021 r. do godz. 12:00.

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Jaśminowej 4, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-364-03-39 i Pan Wiesław Frydrysiak, pok nr 22, tel. 24-3640325 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.


 

Pobierz plik: formularz oferty Jasminowa 4.pdf

Pobierz plik: zal 2 - wykaz robot J4.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30