Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie wymiany poziomów kanalizacji sanitarnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słodowej 2 w Płocku

08.01.2021 | 08:30

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Słodowa 2 w Płocku , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie wymiany poziomów kanalizacji sanitarnej

Zakres robót obejmuje :

    Wymianę kanalizacji podposadzkowej z rur żeliwnych na rury PCV 160 w piwnicach budynku ul. Słodowa 2 po śladzie instalacji istniejącej. Budynek 4 klatkowy, podejścia od 20 pionów, wymiana do rewizji na pionach włącznie. Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej (brak danych co do rzeczywistej głębokości posadowienia i długości trasy) inwestor dopuszcza rozliczenie robót powykonawczo według rzeczywistego obmiaru, na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym.


Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres oferty-ti@mzgm-plock.pl nie później niż do dnia 18.01.2021r. godz. 10:00. Oferta powinny być złożona jako załączniki do e-maila w formacie pdf . W temacie e-maila prosimy podać nazwę postępowania:

Oferta na wymianę poziomów kanalizacyjnych w budynku ul. Słodowa 2

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy z określonymi cenami jednostkowymi poszczególnych pozycji kosztorysowych sporządzony w oparciu o załączony do ogłoszenia kosztorys nakładczy. Cena jednostkowa powinna uwzględniać narzuty kosztorysu.

Oferta na wykonanie robót powinna poza ceną uwzględniać możliwy termin realizacji (wskazane jak najszybsze przystąpienie do robót).


Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Techniczno Inwestycyjnego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 730 do 1530 .


 

Pobierz plik: kosztorys nakladczy.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30