Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na dozór i ochronę mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku

24.11.2020 | 13:31

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając jako Administrator w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku reprezentującego Gminę – Miasto Płock, ponownie ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

Dozór i ochronę mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku

Termin realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2021 r

Warunki udziału:

  1. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym - Zał 1

  2. Zgodne z Regulaminem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie wyboru oferty” – Zał 2

Kryteria wyboru ofert:

Kryteria wyboru ofert określone w „Regulaminie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie wyboru oferty” – Zał 2

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres oferty-ti@mzgm-plock.pl nie później niż dnia 01.12.2020 r. godz.10:00.

Oferta powinna być złożona jako załącznik (w formacie pdf) do e-maila z określeniem w temacie nazwy postępowania:

Oferta na dozór i ochronę mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku

Nie otwierać przed dniem 01.12.2020 r. do godz. 10.15

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, rozpatrywanie ofert będzie przeprowadzone bez obecności wykonawców, przez komisję złożoną z uprawnionych pracowników Działu Techniczno – Inwestycyjnego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2020 r. o godz. 10:15. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mail'ową.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 24 364 03 25 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: 3M16- monitoring 21 zal 1 - 4.pdf

Pobierz plik: 3M16 21- regulamin Zal 2.pdf

Pobierz plik: 3M16 - informacja techniczna Zal 3.pdf

Pobierz plik: 3 Maja 16 - schemat rozmieszczenia kamer Zal 4.pdf

Pobierz plik: 3 Maja 16 - monitoring 21 - wzor umowy Zal 5.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30