Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert na na wykonanie wymiany poziomów wodociągowych w budynku ul. Jasna 17

28.09.2020 | 09:00

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Jasna 17 w Płocku , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie wymiany poziomów wodociągowych

Zakres robót obejmuje :

  • Demontaż istniejących rurociągów stalowych

  • Montaż poziomów z rur PP zgrzewanych i zaworów kulowych (4 klatki schodowe, 16 pionów). Szczegółowy zakres robót według załączonego przedmiaru – załącznik nr 1

Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres oferty-ti@mzgm-plock.pl nie później niż do dnia 8.10.2020r. godz. 10:00. Oferty powinny być złożone jako załączniki do e-maila w formacie pdf . W temacie e-maila prosimy podać nazwę postępowania:

Oferta na wymianę poziomów wodociągowych w budynku ul. Jasna 17.

Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania). W ofercie poza wartością robót należy określić możliwy termin realizacji. Do oferty powinien być dołączony kosztorys sporządzony na podstawie przedmiaru – załącznik nr 1 (wersja ofertowa tzn. pozycje i wartości).

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

 

Pobierz plik: Jasna 17 wybór ofert.pdf

Pobierz plik: zal 1 - jasna 17 przedmiar.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30