Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert na na wykonanie wymiany ciepłomierzy lokalowych

24.09.2020 | 14:38

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Boryszewska 44 B i 44C w Płocku , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie wymiany ciepłomierzy lokalowych

Zakres robót obejmuje :

  • Demontaż istniejących ciepłomierzy

  • Montaż 52 szt ciepłomierzy lokalowych (Boryszewska 44B- 36szt, 44C – 16szt), w tym 24 szt ciepłomierzy dostosowanych do podpięcia przewodów impulsowych wodomierzy

  • Spisanie numerów i stanu ciepłomierzy istniejących, numeru i stanu ciepłomierzy montowanych

Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres oferty-ti@mzgm-plock.pl nie później niż do dnia 1.10.2020r. godz. 10:00. Oferty powinny być złożone jako załączniki do e-maila w formacie pdf . W temacie e-maila prosimy podać nazwę postępowania:

Oferta na wymianę ciepłomierzy w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej u. Boryszewska 44B i 44C.

Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Termin realizacji zadania – 1,5 miesiąca od dnia.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30