Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości

16.03.2020 | 13:41

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Płocku przy ul. Bielskiej 24/1 ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie:„Utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bielskiej 24/1 oraz na przyległym terenie przydomowym i osiedlowym, będącym własnością wspólnoty lub innym terenie (bez terenu gminnego) w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o. o. w Płocku”

 

Pobierz plik: Zalacznik nr 1.pdf

Pobierz plik: Zalacznik nr 2.pdf

Pobierz plik: Zalacznik nr 3.pdf

Pobierz plik: Zalacznik nr 4.pdf

Pobierz plik: Zalacznik nr 5.pdf

Pobierz plik: Zalacznik nr 6.pdf

Pobierz plik: OGLOSZENIE.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30