Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych w budynku przy ul. Gałczyńskiego 20/1 w Płocku

07.05.2019 | 08:29

                                                             OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Gałczyńskiego 20/1 w Płocku , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych


Zakres robót obejmuje :

  • Demontaż istniejących wodomierzy 100 szt (50szt zw i 50 szt cw)

  • Montaż 100 szt (50szt zw i 50szt cw) wodomierzy firmy Fila typ Franco JS-1,6 klasy R 100 wraz z zaworami antykropelkowymi firmy Fila i plombowaniem – wszystkie materiały dostarcza wykonawca.

  • Spisanie numerów i stanu wodomierzy istniejących, numeru i stanu wodomierzy montowanych i uzyskanie potwierdzającego podpisu lokatora


Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wg. zał. Nr 1 w zamkniętej kopercie w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 6, nie później niż do dnia 21.05.2019r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .


 

Pobierz plik: zal1 formularz oferty.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30