Wybory ofert

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wymianę instalacji elektrycznej WLZ na klatkach schodowych, instalacji oświetleniowej klatek schodowych, instalacji domofonowych budynku przy ul. Sienkiewicza 18AB

15.04.2019 | 11:33

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na:

Wymianę instalacji elektrycznej WLZ na klatkach schodowych, instalacji oświetleniowej klatek schodowych, instalacji domofonowych oraz instalacji oświetleniowej w piwnicach budynku przy ul. Sienkiewicza 18AB w Płocku

nie została wybrana oferta żadnej firmy.

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30