Wybory ofert

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na ,, Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku”

20.12.2018 | 09:11

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na ,, Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku”

została wybrana oferta

Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji ,,WARTA” S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

jako najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru oferty.

 

Pobierz plik: 20181219134524302.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30