Wybory ofert

Wspólnota Mieszkaniowa Jasna 12/1; 18; Dobrzyńska 15, 15/1, ogłasza wybór ofert na wymianę instalacji WLZ, instalacji oświetleniowej klatek schodowych, instalacji przyzewowej i instalacji oświetleniowej w 3 klatkach schodowych przy ul. Jasnej 18.

05.11.2018 | 08:39

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jasna 12/1; 18; Dobrzyńska 15; 15/1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku,

ogłasza wybór ofert na

wykonanie wymiana instalacji WLZ na klatkach schodowych, instalacji oświetleniowej klatek schodowych, instalacji przyzewowej i instalacji oświetleniowej piwnic ciągów komunikacyjnych i piwnic lokatorskich wraz z robotami towarzyszącymi w 3 klatkach schodowych nieruchomości przy ul. Jasnej 18 w Płocku

Termin realizacji: do dnia 30.06.2019 r.

 

Pobierz plik: ogloszenie Jasna 18 pdf 2.pdf

Pobierz plik: Przedmiar Jasna 18.pdf

Pobierz plik: zal 2 - wykaz robot.doc

Pobierz plik: formularz oferty Jasnej 18.doc

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30