Wybory ofert

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej docieplenia budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Płocku.

27.08.2018 | 08:43

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej docieplenia budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Płocku

została wybrana oferta:

Przedsiębiorstwa Projektowo Usługowego KST Wiesław Brykała

ul. Okopowa 26/1

09-401 Płock

jako najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru ofert.

 

Pobierz plik: Wynik wyboru - KW4 - projekt doc - BRYKALA 08-18.doc

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30