Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont klatek schodowych w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 3

30.07.2018 | 08:34

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 3, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza
wybór ofert
na wykonanie  remontu 3 szt. klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości  przy ul. Obrońców Westerplatte 3 w Płocku

Termin realizacji: do 14.12.2018 r.

Zakres robót :

Wykonanie  remontu 3 szt. klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości  przy ul. Obrońców Westerplatte 3 w Płocku

Warunki udziału :
1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1)
2. Złożenie kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie przedmiaru 
3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)
4. Dokonanie wizji lokalnej przeznaczonych do remontu klatek schodowych - przedstawiciel administratora MZGM – TBS sp. z o.o. Pan Tomasz Kołodziejski , pok. Nr 22, tel. 24-364-03-25  

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 26.08.2018 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Obrońców Westerplatte 3, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-364-03-39 lub Pan Tomasz Kołodziejski pok. Nr 22, tel. 24-364-03-25 w godzinach pracy od 7:30  do 15:30 .

 

Pobierz plik: OW 3 ogloszenie2.pdf

Pobierz plik: OW3 przedmiar.pdf

Pobierz plik: formularz2 OW3.doc

Pobierz plik: zal 2 - wykaz robot.doc

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30