Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie izolacji fundamentów budynku przy ul. Nowy Rynek 14

10.07.2018 | 08:14

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek 14, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza
wybór ofert
na wykonanie  izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku oficyny od strony podwórka w nieruchomości  przy ul. Nowy Rynek 14 w Płocku.

Termin realizacji: do 31.08.2018r.

Zakres robót :

Wykonanie  izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku oficyny od strony podwórka w nieruchomości  przy ul. Nowy Rynek 14 w Płocku

Warunki udziału :
1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1)
2. Złożenie kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie przedmiaru 
3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)
4. Dokonanie wizji lokalnej fragmentu budynku Nowy Rynek 14 wspólnie z przedstawicielem administratora MZGM – TBS sp. z o.o. Panem Tomaszem Kołodziejskim , pok. Nr 22, tel. 24-364-03-25  

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 19.07.2018 r. do godz. 10.00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Nowy Rynek 14, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-364-03-39 lub Pan Tomasz Kołodziejski pok. Nr 22, tel. 24-364-03-25 w godzinach pracy od 7.30  do 15.30 .

 

Pobierz plik: Ogloszenie_N_Rynek_14.pdf

Pobierz plik: N_Rynek_14_przedmiar.pdf

Pobierz plik: formularz_oferty_N_Rynek_14.doc

Pobierz plik: zal 2 - wykaz robot.doc

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30