Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji c.o., c.w, wod-kan w budynku przy ul. Nowy Rynek 14

21.06.2018 | 13:21

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek 14, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku

ogłasza wybór ofert

na opracowanie  dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji c.o. , ciepłej wody oraz wymianę instalacji wod-kan  (wraz z kosztorysami) w budynku przy ul. Nowy Rynek 14  w Płocku.


Termin realizacji dokumentacji : do 15.10.2018r.

Budynek ul. Nowy Rynek 14 ma 35 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe. Budynek pięciokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 1985,98 m2 i kubaturze 10047 m3, 4 klatkowy. Inwestor dysponuje inwentaryzacją budowlaną obiektu.

Inwestor przewiduje wykonanie pionów c.o. i c.w. wraz z opomiarowaniem lokali na klatkach schodowych. Trasa instalacji wod-kan po śladzie rurociągów istniejących. Przewiduje się zastosowanie grzejników Purmo i rur stalowych łączonych na zaciski,  np. technologii Kan-therm Steel w lokalach, w piwnicach i na klatkach schodowych rury PP.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie administratora - Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 6, nie później niż do dnia 5.07.2018 r. do godz. 10.00.

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Techniczno – Inwestycyjnego Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7.30  do 15.30 .

 

Pobierz plik: Nowy Rynek 14 ogloszenie 2018 dok.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30