Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wywóz odpadów wielkogabarytowych z budynku przy ul. Jaśminowej 4

08.06.2018 | 15:21

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jaśminowej 4, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza
wybór ofert
na wywóz odpadów wielkogabarytowych z pomieszczenia suszarni w budynku przy ul. Jaśminowej 4 w Płocku

Termin realizacji: jeden tydzień od podpisania umowy.

Zakres robót :

wywóz odpadów wielkogabarytowych z pomieszczenia suszarni w budynku przy ul. Jaśminowej 4 w Płocku

Warunki udziału :
1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1)
2. Dokonanie wizji lokalnej w/w suszarni  

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 20.06.2018 r. do godz. 10.00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).
Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.
Wszelkich informacji udziela pracownik ROM 1 Wioletta Augustowska, tel. 24 367 19 39 w godzinach pracy od 7.30  do 15.30 .

 

Pobierz plik: jasminowa4.pdf

Pobierz plik: formularz_ Jasminowa4.doc

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30