Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont, renowację i termomodernizację ścian elewacyjnych budynków przy ul. Kolegialnej 3

22.08.2017 | 14:27

OGŁOSZENIE O   WYBORZE   OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 3, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza
wybór ofert
na wykonanie remontu, renowacji i termomodernizacji elewacji budynków przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku

Termin realizacji: do 30.12.2017r.

Zakres robót :

Wykonanie  remontu, renowacji i termomodernizacji elewacji budynków przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku

1.     Budynek nr 1
       - elewacja południowa – malowanie
       - elewacja zachodnia    - termomodernizacja
2.     Budynek nr 2
       - termomodernizacja
       - elewacja południowa – malowanie
3.     Brama
       - termomodernizacja
4.     Budynek nr 3
       - termomodernizacja
5.     Budynek nr 4
       - renowacja elewacji
       - termomodernizacja

Warunki udziału :
1.    Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1)
2.    Złożenie kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie przedmiaru (zał. pdf i ath)
3.    Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)
4.    Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do kierowania pracami w obiektach zabytkowych – kserokopia uprawnień budowlanych i konserwatorskich kierownika budowy
5.    Dokonanie wizji lokalnej stanu elewacji budynków Kolegialna 3 wspólnie z przedstawicielem administratora MZGM – TBS sp. z o.o. Panią Justyną Gapińską , pok. Nr 22, tel. 24-364-03-38   

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Sekretariacie pokój nr 16, nie później niż do dnia 31.08.2017 r. do godz. 10.00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Stanisław Goździkowski pok. nr 22, tel. 24-364-03-39 w godzinach pracy od 7.30  do 15.30 .

 

Pobierz plik: ogloszenie.pdf

Pobierz plik: formularz_oferty_Kolegialna_3.doc

Pobierz plik: zal_2_-_wykaz_robot.doc

Pobierz plik: KOLEGIALNA_3_nakladczy.pdf

Pobierz plik: KOLEGIALNA_3_nakladczy.ath

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział czynszów kontakt>>

Dział techniczny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Zespół ds. Inwestycji i Rozwoju kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30