Wybory ofert

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na opróżnianie lokali

13.07.2017 | 08:34

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock oraz jako Administrator, w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A informuje, iż postępowanie w trybie wyboru oferty na wykonanie usługi w zakresie:

„Opróżniania lokali mieszkalnych (pustostanów) oraz przynależnych do nich piwnic, komórki gospodarczej, pomieszczenia gospodarczego, zlokalizowanych na zewnątrz oraz pomieszczenia wspólnego budynku, tj. piwnicy administracyjnej z wodomierzem, wymagających opróżnienia z gabarytów i innych zalegających rzeczy wraz z wywozem”

zostało unieważnione, ponieważ Oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Za Zarząd Spółki

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział czynszów kontakt>>

Dział techniczny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Zespół ds. Inwestycji i Rozwoju kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30