Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert - Obr. Westerplatte 5 - sprzedaż powierzchni strychowej z przeznaczeniem na adaptację na samodzielny lokal mieszkalny - 80 m²

22.03.2017 | 11:10

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 5            ogłasza nabór ofert na:

 

sprzedaż  powierzchni strychowej z przeznaczeniem na  adaptację  na samodzielny lokal  mieszkalny  w budynku położonym przy ul. Obr. Westerplatte 5 w Płocku o powierzchni ok. 80 m² (po obrysie podłogi).

                       

Termin realizacji: do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty.

 

Warunki udziału:

 1.      Złożenie oferty z ceną minimum 1 m² = 600 zł. powierzchni strychowej liczonej po obrysie podłogi.

 

 

 

Kryteria wyboru ofert:

Wybór przez Zarząd Wspólnoty Obr. Westerplatte 5 – oferty zostaną przekazane do Zarządu Wspólnoty Obr. Westerplatte 5, celem wyłonienia przez Wspólnotę Mieszkaniową  nabywcy.

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13 a, 09-400 Płock, w Kancelarii  nie później niż dnia 14.04. 2017 r. godz. 1000.

 

 

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Wspólnoty Mieszkaniowej Obr. Westerplatte 5 z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

 

sprzedaż  powierzchni strychowej z przeznaczeniem na  adaptację  na samodzielny lokal  mieszkalny  w budynku położonym przy ul. Obr. Westerplatte 5 w Płocku.

 

Nie otwierać przed dniem  14.04.2017 r. do godz. 10.00

 

 

W przypadku braku tej informacji Wspólnota Mieszkaniowa  nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowym  otwarciem oferty przed wyznaczonym terminem itp.

 

 

Miejsce i termin otwarcia ofert.

 

 

Oferty zostaną przekazane Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

 

Wszelkich informacji udziela: Anna Janiak tel 24 367 19- 43 .

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania , naboru  ofert i wyłonienia nabywcy bez podania przyczyny.

 

                                                                       Za Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

                                                                       Prezes Zarządu MZGM TBS sp. z o. o.

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział czynszów kontakt>>

Dział techniczny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Zespół ds. Inwestycji i Rozwoju kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30