Przetargi i aukcje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego - Budowa (odbudowa) lewej oficyny budynku przy ul. Sienkiewicza 38 oraz budowa budynku przy ul. Sienkiewicza 38 przylegającego do ul. Kaczmarskiego

08.10.2019 | 14:44

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku, informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na:

„Budowę (odbudowę) lewej oficyny mieszkalnej budynku przy ul. Sienkiewicza 38 oraz budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sienkiewicza 38 przylegającego do ul. Kaczmarskiego”

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

Repro Sp.  z o.o.,  ul. Zglenickiego 50 g, 09-411 Płock

w oferowanej cenie brutto: 8 945 628,30 złotych oraz uzyskaniem w kryteriach oceny ofert łącznego wyniku 80 punktów.

Szczegóły w załączniku:

 

Pobierz plik: info_wybor.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30