Przetargi i aukcje

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę (odbudowę) lewej oficyny budynku przy ul. Sienkiewicza 38 oraz budowę budynku przy ul. Sienkiewicza 38 przylegającego do ul. Kaczmarskiego [ZMIANA TREŚCI SIWZ]

02.08.2019 | 12:56

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego, pn.: "Budowa (odbudowa) lewej oficyny mieszkalnej budynku przy ul. Sienkiewicza 38 oraz budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sienkiewicza 38 przylegającego do ul. Kaczmarskiego".

Szczegóły w załącznikach.


ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14.08.2019r., na które Zamawiający przygotowuje odpowiedzi ulega zmianie termin złożenia i otwarcia ofert na:

Termin złożenia ofert:  do 30.08.2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 30.08.2019 r. godz. 10:15


Działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz z uwzględnieniem art. 12 a ustawy Prawo zamówień publicznych,  Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.  dokonuje zmiany treści SIWZ:

1. Rozdział VI „Opis sposobu przygotowania oferty” pkt. 8

BYŁO:

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych opakowaniach uniemożliwiających identyfikację Wykonawcy, zaadresowanych do Zamawiającego z zaznaczeniem na zewnętrznym opakowaniu nazwy zamówienia publicznego: „Przetarg nieograniczony na budowę (odbudowę) lewej oficyny mieszkalnej budynku przy ul. Sienkiewicza 38 oraz budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sienkiewicza 38 przylegającego do ul. Kaczmarskiego” oraz „Nie otwierać przed 21.08.2019 r. godz. 10.15”.
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

JEST:

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych opakowaniach uniemożliwiających identyfikację Wykonawcy, zaadresowanych do Zamawiającego z zaznaczeniem na zewnętrznym opakowaniu nazwy zamówienia publicznego: „Przetarg nieograniczony na budowę (odbudowę) lewej oficyny mieszkalnej budynku przy ul. Sienkiewicza 38 oraz budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sienkiewicza 38 przylegającego do ul. Kaczmarskiego” oraz „Nie otwierać przed  30.08.2019 r. godz. 10.15”.
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.2. Rozdział  XII „Miejsce i termin składania ofert” pkt.1

BYŁO:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 13 A  09-402 Płock,  Kancelaria - pokój nr 8 nie później niż do dnia 21.08.2019 r. do godz. 10.00.

JEST:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 13 A  09-402 Płock,  Kancelaria - pokój nr 8 nie później niż do dnia 30.08.2019 r. do godz. 10.00.


3. Rozdział  XIV „Miejsce i termin otwarcia ofert”

BYŁO:

Zamawiający otworzy opakowania z ofertami w obecności Wykonawców, którzy przybędą do siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13 A w Płocku, w dniu 21.08.2019 r., o godz. 10.15, sala konferencyjna poziom – 1.

JEST:

Zamawiający otworzy opakowania z ofertami w obecności Wykonawców, którzy przybędą do siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13 A w Płocku, w dniu 30.08.2019 r., o godz. 10.15, sala konferencyjna poziom – 1.

 

Pobierz plik: Ogloszenie - Sienkiewicza 38 II etap.pdf

Pobierz plik: SIWZ - Sienkiewicza 38 II etap.pdf

Pobierz plik: Zal nr 9 projekt analizy.rar

Pobierz plik: Zal nr 9 projekt architektura.rar

Pobierz plik: Zal nr 9 projekt BIOZ.rar

Pobierz plik: Zal nr 9 projekt charakt energ.rar

Pobierz plik: Zal nr 9 projekt zagosp terenu.rar

Pobierz plik: Zal nr 9 projekt dok formalne cz 1.rar

Pobierz plik: Zal nr 9 projekt dok formalne cz 2.rar

Pobierz plik: Zal nr 9 projekt dok formalne cz 3.rar

Pobierz plik: Zal nr 9 projekt dok formalne cz 4.rar

Pobierz plik: Zal nr 9 projekt dok formalne cz 5.rar

Pobierz plik: Zal nr 9 projekt dok formalne cz 6.rar

Pobierz plik: Zal nr 9 projekt elektryka.rar

Pobierz plik: Zal nr 9 projekt konstrukcja.rar

Pobierz plik: Zal nr 9 projekt sanitarny.rar

Pobierz plik: Zal nr 9 projekt teletechnika.rar

Pobierz plik: Zal nr 9 projekt warunki.rar

Pobierz plik: Zal nr 10 Przedmiary.rar

Pobierz plik: Zal nr 11 - STWIOR.rar

Pobierz plik: Zal nr 13 - Wzor umowy.pdf

Pobierz plik: Zal nr 14 - Decyzja nr 451_2018.pdf

Pobierz plik: Zal nr 15 - Decyzja nr 135_2018.pdf

Pobierz plik: Zal nr 16 - Decyzja nr 363_2017.pdf

Pobierz plik: Zal nr 17 - Decyzja nr 202_2015.pdf

Pobierz plik: Zal nr 18 - Postanowienie Prezydenta.pdf

Pobierz plik: Zal nr 19 - Decyzja nr 47_2015.pdf

Pobierz plik: Zal nr 20 - Zarzadzenie nr 2227_16.pdf

Pobierz plik: Zal nr 21 - Zarzadzenie nr 610_11.pdf

Pobierz plik: Zal nr 22 - Warunki tech woda.pdf

Pobierz plik: Zal nr 23 - Warunki tech co.pdf

Pobierz plik: Zal nr 24 - Warunki tech desz.pdf

Pobierz plik: Zal nr 25 - Warunki siec energ bud LO.pdf

Pobierz plik: Zal nr 26 - Warunki siec energ bud MU.pdf

Pobierz plik: ZMIANA_TRESCI_SIWZ_termin.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30